Test TSA (Time-Stamping Authority)


1. Adresa TSA servera: http://212.62.45.158/timestamp ili http://test-tsa.ca.posta.rs/timestamp
Način prijavljivanja korisnika na TSA server: Anonimno.

2. Adresa TSA servera: http://212.62.45.158/timestamp1 ili http://test-tsa.ca.posta.rs/timestamp1
Način prijavljivanja korisnika na TSA server: Korisničko ime (Test.Korisnik) i lozinka (123456).

3. Adresa TSA servera: https://212.62.45.158/timestamp2 ili https://test-tsa.ca.posta.rs/timestamp2
Način prijavljivanja korisnika na TSA server: Elektronski sertifikat (PFX format, lozinka: 1234).

Time-Stamp Request/Response Version: 1 (prema RFC 3161 koristi se verzija 1).
Message Imprint Hash Algorithm: SHA-1 (drugi hash algoritmi ne mogu da se koriste).
TSA Policy OID: 1.3.6.1.4.1.99999.11.800.1.0 (ne mora da se navede u Time-Stamp Request-u).
Nonce: Proizvoljan broj koji ne mora da se koristi.
Certificate Request: True ili False (Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009) zahteva True).
Extensions: Ne koristi se.

Sertifikat "Test CA Root": DER binarni format.
Sertifikat "Test CA 1": DER binarni format.

Napomena: Ovaj Time-Stamp RFC 3161 servis je namenjen samo za potrebe testiranja. Servis može da bude nedostupan u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja.

Kontakt: ca-podrska@ca.posta.rs